Web Ali

Vitejte na stránkách Alí a Ondera. Tyto stránky byly vytvořeny 30.7.2008.

http://www.multiweb.org/

ALBION Group, a.s. - bazény

Skaut/ Skauting

Skauting

 
Mezinárodní znak.

Skauting

je mezinárodní hnutí, jehož cílem je výchova a sebevýchova lidí všech věkových kategorií.

 Poslání a cíle

Posláním hnutí je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností. Cílem je připravenost jedince plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství.

 Mezinárodní skauting

Lord Rob

Skauting vznikl v roce 1907 v Anglii na základě myšlenek zakladatele, kterým byl lord Robert Baden-Powell, významný britský generál, hrdina druhé búrské války. Hnutí se postupně šířilo do dalších států a bylo také ovlivňováno dalšími osobnostmi (např. Ernest Thompson Seton ve Spojených státech).

Dnes skauting existuje prakticky ve všech státech světa (214 států), je pouze několik výjimek - vesměs totalitních států (Afghánistán, Andorra, Čína, Kuba, Severní Korea, Laos a Barma). Celkem má téměř 40 milionů členů.ert Baden-Powell

 

Z hlediska organizačního je hnutí členěno na několik částí:

 • Chlapecký skauting - WOSM (World Organization of The Scout Movement), který sdružuje asi 16 milionů skautů ze 168 států a teritorií
 • Dívčí skauting] - WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts), který sdružuje asi 9 milionů skautek ze 136 států světa
 • Skauting pro dospělé - ISGF (The International Scout and Guide Fellowship), který sdružuje dospělé skauty ze 40 států světa

Český skauting (základ)

 Stručná historie českého skautingu

 • 1911 A. B. Svojsík se v Anglii seznamuje se skautingem.
 • 1914 Založen spolek Junák - český skaut.
 • 1915 Založen dívčí skauting.
 • 1938 Zemřel A. B. Svojsík.
 • 1939 Sjednoceny skautské organizace ve svazu Junák.
 • 1940 Junák rozpuštěn fašisty.
 • 1945 Junák obnoven.
 • 1948-1950 Likvidace Junáka komunisty.
 • 1968 Junák obnoven.
 • 1970 Junák opět rozpuštěn komunisty.
 • 1989 Junák potřetí obnoven.
 • 1996 Chlapecký kmen přijat do WOSM, dívčí kmen přijat do WAGGGS

 

 Zdroj: wikipedie.cz