Web Ali

Vitejte na stránkách Alí a Ondera. Tyto stránky byly vytvořeny 30.7.2008.

http://www.multiweb.org/

ALBION Group, a.s. - bazény

Zbraně

Zbraň

Zbraň - těžký kulomet používaný v první světové válce
Zbraň - těžký kulomet používaný v první světové válce
Tento článek pojednává o nástroji. O vesnici v okrese Kolín pojednává článek Zbraň (Žiželice).

Zbraň je nástroj používaný k boji. Bojem rozumíme násilnou činnost, která si často (ale ne pokaždé) klade za cíl zranit nebo poškodit protivníka. Některé palné zbraně se s úspěchem používají k prospěšným účelům (odstřel sněhových lavin, ledových bariér na řekách a pod.). Existují i zbraně pro průmysl (nastřelovací pistole pro kotvení, palné lisy na kabelová oka, zkoušečky kvality betonu atd.). Zbraně patří mezi nejstarší lidské nástroje, které byly vynalezeny. Postupem času se zbraně z primitivních nástrojů určených k zabíjení vyvinuly v sofistikované stroje, přičemž jejich současnou definici je třeba rozšířit i o zbraně, jejichž účelem je snižovat bojeschopnost nepřítele. To v moderním věku nemusí nutně znamenat zabíjení nebo zastrašování. Jedná se např. o zbraně, jejichž účelem je například zkratování elektráren (jakož i elektrorozvoden či vedení vysokého napětí).

V nejširším slova smyslu pak lze zbraň definovat jejím použitím - lze tak tedy označit každou věc, kterou lze rozumně použít k útoku na zvíře nebo jiného člověka,nebo k aktivní obraně proti jejich útoku (za předpokladu, že to zvyšuje úspěšnost nebo účinek boje).

Zbrani v právu je věnován samostatný článek.

 Vývoj zbraní

Pravěk

V dobách pravěku byl první zbraní opracovaný pazourek - pěstní klín - kus kamene, upravený do tvaru kapky vody. Měl dvě ostré hrany a jednu špici. Sloužil hlavně jako nástroj pro úpravu ulovených zvířat, oddělení masa od kůže, málokdy byl použit proti jiným lidem.

Spojením pazourku a dřevěné tyče (rukojeti) vznikla sekera (pazourek je zasazen kolmo k tyči) a oštěp (pazourek je zasazen ve směru tyče). Sekera byla primárně nástroj, ale již ve starověku byla používána jako zbraň. Oproti tomu oštěp byl primárně zbraní. Díky většímu dosahu byl efektivnější a oštěpy se staly nejznámější a nejúčinnější zbraní pravěku. Navíc šlo oštěp vrhnout. Další zdokonalení předvedly pravěké střelné zbraně - zmenšené oštěpy, pravděpodobně ještě starší než luk, je vrhač nazývaný Atlatl, nebo Woomera, prodlužující paži a vrhající lehké, šípům se blížící oštěpy, šípy, bylo možno vystřelovat z luku nebo později (možná až ve starověku) z kuše.

Starověk

S rozvojem státu a objevem kujnosti kovů, mohli starověcí lidé vyrábět zbraně v masovém měřítku, to umožnilo existenci prvních armád. První státy jako Mezopotámie, nebo Egypt měly vojska vyzbrojená převážně kopími a štíty. Dále byl v této době vynalezen meč, avšak jeho výroba byla zpočátku nákladná, takže jej mohlo používat jen velmi málo lidí. V Řecku se jednalo již o poměrně běžnou zbraň, ale na severu Evropy mezi Vikingy ještě v 10. století převažovali válečné sekery.

V Římské říši byl meč součástí výzbroje legionářů. Jako relativně krátká zbraň jim umožnil bojovat v sevřených útvarech.

Středověk

Ve středověku se jako zbraně vedle kopí a seker začaly objevovat jejich různé kombinace, tzv. halapartny. Rozvoj řemesel, umožněný velkou rozlohou již civilizovaného území v Evropě tento vývoj dále urychlil. Jako zbraně byly používány častokrát řemeslnické či zemědělské nástroje (třeba husitské kosy a cepy), později se z nich vyvinuly samotné zbraně (řemdih, palcát).

Dále se používaly meče. Dlouhý meč byl součástí výzbroje elitního vojáka středověku - rytíře. Stoupl význam kuše jako zbraně proti rytířům, tehdejší katolická církev ji z tohoto důvodu zakázala.

Raný novověk

Z Číny byl na konci středověku dovezen střelný prach, díky němuž byla umožněná konstrukce prvních děl a dalších palných zbraní jako pušek a mušket. Všechny dosavadní středověké zbraně náhle zastaraly a došlo k totální změně rovnováhy sil ve světě. Přestaly se vyrábět zbraně pro boj zblízka, naopak více se začalo vyrábět palných zbraní.

 20. století

V minulém století prošel vývoj zbraní větší revolucí, než za celou lidskou historii. Před a během první světové války byl vyvinut kulomet, tank, torpédo a ponorka, vzducholodě, stíhací a bombardovací letouny a zbraně pro ně, bojové plyny a pozemní miny a námořní miny. To bylo umožněno hlavně díky praktickému využití technologických objevů 19. století - hlavně v oblasti elektřiny, parního stroje a později spalovacích motorů. V polovině 20. století byl vývoj zbraní, hlavně pum doveden tak daleko a k takové dokonalosti, že každá další velká válka by zničila lidstvo. Byly vyvinuty dělostřelecké i balistické rakety a raketomety, radiolokátor a hlavně atomová puma, zbraň totálního zničení. Po ukončení Druhé světové války následovalo překotné zbrojení a strach z války další. Za posledních padesát let přibyly do arzenálu zbraní tyto: vodíková puma, řízené střely, mezikontinentální balistické rakety a laserem naváděné střely. I když se Sovětský svaz, jedna z velmocí udržující strach z další války, zhroutil, vývoj zbraní pokračuje stejným tempem, hlavně zbraní absolutních - hromadného ničení.

Dělení zbraní

 • ruční zbraně
  • bodné zbraně
  • sečné zbraně
  • ruční granáty
  • granátomety
  • palné zbraně
  • automatické palné zbraně
  • raketové palné zbraně (raketomety, RPG)
 • ostatní konvenční bojové prostředky
  • pozemní miny
  • minomety
  • děla
  • dělostřelecké rakety
  • bojová vozidla (tanky, BVP, OT)
  • vojenská letadla
  • letecké pumy
  • vojenská plavidla
  • námořní miny
  • námořní torpéda
  • řízené střely
 • bezpilotní nosiče zbraní
  • střely s plochou dráhou letu
  • balistické rakety
 • zbraně hromadného ničení
  • biologické zbraně
  • jaderné zbraně
  • chemické zbraně

Zdroj:wikipedia.cz